Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snekkersten. 30. november 1913

skriver trøstig videre

Snekkersten.
30.11.13.

Kære Bojesen!

Tak for Deres venlige Linjer. Jeg tilbagesender her den modtagne Honorarblanket, idet jeg – ligesom sidst – har udstreget de Linjer i den, der angår den fortsatte Forlagsret til min Bog. Herom er nemlig ingen Aftale truffet imellem os.

"Storeholt" er altså foreløbig trykt i 2000 Ekpl foruden Friekpl. Dersom der skulde blive Brug for et nyt Optryk, har De naturligvis fri Rådighed derover. Jeg vil blot nødig have, at der skal blive for mange usolgte Ekpl tilbage. Af 2 "Torben og Jytte" er der – efter hvad De i Sommer meddelte mig – over 700 Ekpl tilbage. Det synes mig lovlig mange, og der er vel næppe nogen Udsigt til at få dem solgt uden måske ved en ny Prisnedsættelse. Min Læsekres forringes jo med Årene, som kun naturligt er for en Forfatter af min Art.

De i Deres Brev "indlagte" Anmeldelser må være gået tabt undervejs. Men det gør også ligemeget. De skal ingen sende mig. Jeg har læst, hvad Michaëlis igår skrev om Bogen i "København", og det er mig nok. Har den kunnet fængsle en Skribent med en så kræsen Smag, en Mand, hvis Livs- og Kunstopfattelse tilmed vistnok 3 er meget forskellig fra min, så veed jeg, at Bogen er ikke helt forfejlet – og jeg skriver trøstig videre.

Nu blot en venlig Hilsen med Tak for Deres gode Omsorg.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan