Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 29. november 1913

der præsenteres Gevær

29/11 13.

Kære Henrik Pontoppidan

Idag er Deres dejlige Bog1 kommen og som De af vedlagte Anmeldelser vil se, præsenteres der Gevær for Dem og den straks til Morgen. For flere Dage siden har jeg sendt Anmelderne et Eksemplar, netop for at faa Bogen anmeldt samtidig med Udgivelsen. – Maa jeg have Lov til at sætte nye Oplag i Arbejde, naar jeg mener at saadanne tiltrænges? Jeg spørger, fordi De forrige Aar ytrede, at De ikke rigtig syntes om at jeg havde gjort dette paa egen Haand.

Deres hengivne
Ernst Bojesen

 
[1] Bog: Storeholt. (En Fortælling-Kres). Chr. Gulmann anmeldte den i Berlingske Tidende, Morgen, 29.11.1913. tilbage