Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Rørvig. 24. september 1913

hele Bunken i Hovedet

Rørvig.
24.9.13.

Kære Bojesen!

Jeg tilbagesender hermed Omslaget og Vignetterne med Påtegning. Den nye Vignet (Til Kap II) har Tegner under Arbejde, og den vil sikkert være hos Dem meget snart.

Samtidig med Deres Brev modtog jeg to Pakker Bøger, hvorfor jeg takker Dem. Da jeg nu rejser herfra d. 1st Oktb. beder jeg Dem om√ fremtidigt at lade sådanne Forsendinger adressere til, Borgergade 134, Adr: Hr. Fuldmægtig Schrøder, indtil jeg får en fast Bopæl.

Samtidig med min Afrejse vil 250 Sider af mit Manuskript afgå til Dem, og De må for mig gerne begynde Sætningen 2 straks. Dog må jeg bede mig fri for at besørge Korrekturer de første 14 Dage af Oktober; men fra den Tid må De til Gengæld gerne sende mig hele Bunken i Hovedet på een Gang.

Kan ikke Papiret blive lidt bedre og sværere end sidst? Det var lidt slattent.

Ved Midten af Oktober – eller før – sender jeg Dem altså min nye Adresse. Jeg kan ikke gøre det med det samme, da jeg ikke selv kender den. Men rimeligvis bliver det fra Fyn, De næste Gang hører fra mig.

Og så endnu eet: De vilde kunne spare mig en Rejse til København, dersom jeg kunde få 300 Kr hos Dem i Løbet af Ugen. Jeg har rigtignok i Forvejen fået 1500 Kr af Honoraret for Bogen; men der bliver jo dog en ganske artig Sum tilbage til Afskrivning. Jeg skal så love 3 Dem ikke at plage Dem for mere dennegang.

Vejret er prægtigt her. Jeg har ikke oplevet en sådan September.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Jeg har ikke kunnet opdrive en stor Konvolut. Jeg må derfor sende Aftrykkene af Tegningerne ombøjede. Pardon!

[Påskrift nederst s. 3 med fremmed hånd:] Storeholt