Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Rørvig. 30. september 1913

min Skrift ulæselig

Rørvig
30.9.13.

Kære Bojesen!

Her kommer altså de 3 første Kapitler. Det 4d (og største) skal følge snarest. Nogen egenlig Renskrift kan jeg desværre ikke præstere. Mine Øjne vil ikke holde til det. Jeg veed også, at min Skrift bliver mere og mere ulæselig; men en flink Sætter kan med lidt Tålmodighed vel nok blive fortrolig med den.

For de 300 Kr (som jeg takker for) vedlægges Kvittering.

Og så hører De altså nærmere fra mig i Midten af Måneden.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

[nedad i venstre margin:] De glemmer jo ikke, at der plejer at blive læst en "Huskorrektur" i Trykkeriet.