Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 22. september 1913

den glædelige Bebudelse!

22/9 13.

Kære Pontoppidan

Med Næb og Klør skal der blive taget fat paa Sætningen, ligesaasnart Manuskriptet kommer mig i Hænde, – Tak for den glædelige Bebudelse! –

Tegner har tegnet hoslagte 3 Tegninger samt Omslag; – Tallene kan udmærket godt forandres. – Da jeg ikke rigtig kan rime Indholdet af II med Deres Angivelse af IIIs Indhold (Herregaardshaven), bedes De sætte Kapitelstallene under hvert Billede og sende mig Aftrykkene tilbage, ligeledes bedes De anføre det nye Binds Titel-Ordlyd, da denne jo ogsaa skal tegnes; – fint skal det være! – Jeg gaar ud fra, at De selv siger Tegner Besked om den manglende Vignet. –

Tak for Oliebladene.

Deres hengivne
Ernst Bojesen