Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Rørvig. 20. september 1913

Omændring uden Malheur

Rørvig.
20.9.13.

Kære Bojesen!

Den 1ste Oktb skal jeg sende Dem Manuskriptet til min ny Fortælling, i hvert Fald Størsteparten af det. Når jeg allerede skriver nu, er det på Anmodning af Prof. Tegner, hvem jeg jo efter Deres Ønske direkte har forhandlet med angående Omslag og Vignetter. Han skriver idag til mig, at han allerede har afleveret Tegningerne, men da jeg nu gerne vil have en 4de Vignet til de 3, vi fra først af traf Aftale om, så kommer der Kludder i Kapitel-Tallene. Dersom Tegningerne er reproducerede, så Tallene ikke længer 2 kan ændres, vil jeg bede Dem om at meddele mig det. Ellers skal Vignetterne have denne Rækkefølge:

I (Det Indre af en Smedje)

II (Mågesværm) – den nye Vignet, som ikke er afleveret.

III (Herregårdshave)

IV (Skovslette)

Jeg håber nu, at denne Omændring kan udføres uden Malheur for nogen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan