Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Gentofte. 3. januar 1913

slippe for mig i nogen Tid

Gentofte.
3.1.13.

Kære Bojesen!

Endnu et Brev fra mig, – det sidste. De har virkelig misforstået min Indvending. Jeg beklager mig sandelig ikke over Deres Iver for at fremme Salget af min Bog. Jeg påskønner tværtimod med overstrømmende Hjerte, at De har taget Dem så smukt af den. Når jeg i Deres Brev1 læser om de Anstrengelser der fra Forlagets Side er blevne gjort for at få det sidste Oplag trykt fra Lørdag til Mandag, så føler jeg mig næsten skamfuld. Nej, hvad jeg måtte nedlægge Indsigelse mod, var, at jeg ikke blev 2 underrettet. Havde jeg ikke tilfældigvis tilskrevet Dem et Brev, der krævede Svar, havde jeg måske overhovedet ingenting fået at vide, før Årsopgøret engang kommer. Om det 2d Oplag meddeltes der mig jo heller ikke noget, før jeg længe efter√ spurgte. – At der op mod Jul er Travlhed på et Forlagskontor forstår jeg godt, og skyldes Forsømmelsen ikke andet, har jeg let ved at tilgive den. Men er det et nyt Forretningsprincip der er indført, da må jeg for mit Vedkommende i største Høflighed protestere.

Af mit Honorar har jeg indtil fået 900 Kr udbetalt, og hermed er 3 jeg vel tilfreds. Resten – c. 2000 Kr – afskrives altså.

Modtag nu en sidste venlig Hilsen for dennegang. Nu skal De slippe for at høre fra mig i nogen Tid. Glæd Dem!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage