Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Gentofte. 3. februar 1913

megen Opmærksomhed

Gentofte.
3.2.13.

Kære Bojesen!

Jeg har modtaget indlagte to Breve, der begge indeholder en Opfordring til Forlaget. Jeg veed ikke, hvorledes dette stiller sig til den Art Anmodninger; men det forekommer mig, at i hvert Fald Hr. Qvidam Qvidamssons1, der er "Göteborgs Hndl. Sj. Tidning" literære Redaktør, bør tilfredsstilles, da han altid ofrer dansk Literatur megen Opmærksomhed i sit Blad. Monsieur Léon Pineau er Professor ved Universitetet i Clermont-Ferrand og skriver i "Journal des Debats", 2 og ham har Forlaget naturligvis mindre Interesse i af at imødekomme; men da han udtrykkeligt anmoder mig om at forespørge, sender jeg også hans Brev.

Skulde De nu bestemme Dem til at sende den ene eller den anden af disse to Herrer de Bøger, de ønsker, da beder jeg om, at det i alle Tilfælde må blive de sidst udkomne Udgaver af bemeldte Bøger; – men De må endelig ikke gøre det for min Skyld; kun, dersom Forlaget mener selv at kunne have nogen Interesse deri.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Den franske Adresse er:
Monseieur Léon Pineau
Prof. i l'universite de Clermont-Ferrand
i Chamelières (Pays-de-Dôme)

Endnu dette:
"Det ideale Hjem" skal De i alle Fald ikke sende Hr. Qvidamsson, da Bogen findes i en mere tilfredsstillende Udarbejdelse på Tysk, hvilken jeg derfor vil sende ham.

 
[1] Qvidam Qvidamsson: = Nils Peter Svensson der allerede havde anmeldt Torben og Jytte. tilbage