Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Gentofte. 1. januar 1913

ordne Sagen på egen Hånd

Gentofte.
1.1.13.

Kære Bojesen!

Da det Arrangement, jeg foreslog, ikke kan realiseres, har jeg foretrukket at ordne Sagen på egen Hånd og nøjes altså med at sige Dem Tak for det gjorte Tilbud. Nu veed jeg kun ikke, hvorledes Renten af mit Banklån bliver mig afkrævet; men jeg tænker, at Banken sender en Regning enten til Dem eller til mig. I første Tilfælde beder jeg om, at Regningen må blive sendt videre hertil.

Deres Meddelelse om, at "Torben og Jytte" er bleven trykt i 3500 Ekpl har naturligvis glædet mig, skønt jeg ikke ret forstår den. De meddelte mig i sin Tid, at 1ste Oplag var på 2000 Ekpl, 2d Oplag på 2 1000 Ekpl. Bogen må altså være genoptrykt endnu engang i et Antal af 500 Ekpl uden at jeg har fået Underretning derom, hvad De virkelig må tillade mig at protestere imod.

Af Efterårets Bøger har jeg endnu ikke fået læst ret mange. Den sidste, jeg læste, var Selma Lagerløfs "Køresvenden". Indholdet er jo ganske banalt, og dog efterlader den lille Fortælling et uforglemmeligt Indtryk på Grund af den storstilede Kunst, hvormed Historien er fortalt.

Jeg takker Dem for alt, hvad De har undt mig til Underholdning i Efterårets Løb, og ønsker Dem en [læs: et] godt Nytår.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan