Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Gentofte. 28. december 1912

Halvårs-Renten for mit Lån

Gentofte.
28.12.12

Kære Bojesen!

Nu har vi kun et Par Dage til Nytår, og til den Tid skal Halvårs-Renten for mit Lån i Privatbanken betales. Der er imidlertid dennegang ikke Penge dertil udover de c. 1600 Kr, som efter Aftalen skal blive stående på Kontoen som Afdrag! Jeg kommer i det hele til at savne Kontanter nu ved Årsskiftet, som altid fører nogle ekstraordinære Udgifter med sig. Kan jeg ikke få Lov til foreløbig at tage af disse 1600 Kr, hvad jeg får Brug for? Til d. 1ste April kan Pengene jo igen blive 2 indsat, og Forlaget får på den Måde ingen Ulejlighed af mig. Det har jo også endnu Sikkerhed nok for Beløbet, og selv bærer jeg alle Udgifterne.

De vil gøre mig en stor Tjeneste ved at svare mig straks. Synes De ikke om Arrangementet, må jeg ordne mig på anden Måde, og jeg har altså ikke mange Dage at løbe på.

Vær venlig hilset, og modtag Ønsket om et godt Nytår.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan