Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Freiburg. 2. november 1912

Rejseplaner efter Vejret

Freiburg.
2.11.12.

Kære Bojesen!

Mange Tak for Deres venlige Brev. Det er kedeligt, at jeg må besvare det med et Tiggerbrev. Det begynder at blive skralt med mine Finanser, og nu har jeg fået tilstillet en fælt opskruet Regning fra min Tandlæge her, som jeg er nødt til at betale inden jeg rejser, hvorved min Rejsetaske næsten helt udplyndres. Jeg vil derfor forespørge, om jeg ikke af Honoraret for "Torben og Jytte" kan få de 600 Kr udbetalt, medens Resten afdrages på min Gæld til Forlaget. Ifald De, hvad jeg håber, vil gå ind herpå, beder jeg Dem om at indbetale Summen på min Konto i Privatbanken (Kassekredit-Konto). Her står i Forvejen henimod 1700 Kr, som jeg dog ikke tør røre, da denne 2 Sum er Afdrag på Krediten.

Jeg rejser herfra i Overmorgen (Mandag), og nogen ny Adresse kan jeg ikke opgive foreløbigt. Mine Rejseplaner må rette sig efter Vejret, der for Tiden er yderst variabelt. Den ene Dag har vi Sommer, og Damerne går i hvide Kjoler, den næste er det så vinterligt barskt og mørkt, at man savner sin Pels. Men dersom De vil skrive til mig under min Svigersøns1 Adresse (Fuldmægtig Schrøder, Borgergade 134), vil Brevet sikrest nå mig, hvor i Verden jeg så er.

Det glæder mig meget, at både De og Philipsen synes om min Bog. Jeg er ikke selv misfornøjet med den; men var jeg ikke bleven afbrudt så mange Gange under Arbejdet, vilde den være bleven bedre – tror jeg. Nu føler jeg mig atter fuldt arbejdsdygtig, omend 3 jeg stadig må behandle mig selv med nogen Forsigtighed.

Den nye Udgave af "Nattevagt" er altså som den skal være. Det er jeg glad for. Gudmund Hentzes Omslagsbillede er henrivende men anslår rigtignok en Akkord, der er forskellig fra Bogens.

Af "Torben og Jytte" har jeg kun fået nogle få rentrykte Ark. De resterende beder jeg Dem opbevare for mig, indtil jeg kommer hjem.

Vær venlig hilset!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Svigersøn: Vilhelm Pedersen Schrøder, gift 1907 med Johanne Elisabeth Pontoppidan. tilbage