Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Gentofte. 18. november 1912

Den fremtidige Forlagsret

Gentofte.
18.11.12

Kære Bojesen!

Det var min Hensigt at tage ind til Klareboderne idag og hilse på Dem og det øvrige Direktorium og kvittere for de 600 Kr. Men det tågede Vejr holdt mig hjemme. Jeg bringer Dem nu her den Kvitteringsblanket, som jeg har fundet her ved Hjemkomsten, og beder Dem tilgive, at jeg har slettet de Linjer, der angår den fremtidige Forlagsret. 2 Det er ikke min Hensigt at forholde Forlaget denne – naturligvis men der foreligger ingen Aftale mellem os derom, og foreløbigt har jeg altså ikke givet den fra mig.

Jeg takker Dem for de tilsendte Ekpl af Bogen og Deres venlige Hilsener.

De sidste være hermed gengældt. Med Tak!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan