Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 31. oktober 1912

fornem og rolig Beskedenhed

31/10 12.

Kære Pontoppidan

Ja, nu dages det og i næste Uge løber Skuden af Stabelen. Jeg har selvfølgelig læst Bindet forlængst [2 linier ulæselige] at Bogen staar paa Højde med det skønneste De har skrevet. –

At Bogen er smukt rigget til, vil De vist gerne indrømme mig, naar De ser den færdig, – og det manglede ogsaa bare, at en saa sjælden Fugl ikke skulde fremtræde standsmæssigt–! Papiret er ganske vist en Bitte større end Melusine men denne Bogs Papir fandtes ikke paa Lager, og – da Klummen jo er lidt større end i Melusine, nænnede jeg ikke at beskære Papiret. – Deres Friexemplarliste skal blive nøje fulgt og Bøgerne flyve ud til de Hungrende paa Udgivelsesdagen. – Det er rigtigt at Gyldd. Bibliotek har optaget Nattevagt i sin Serie. Jeg sender 2 [flere linier skjult i rygsammenføjningen] benyttet til en Plakat, hvorpaa Deres skønne Hoved findes i Forening med de andre Forfatteres, der er repræsenteret i Gyld. Bibl. – Naar De kommer hertil (velkommen!) skal jeg vise Dem bemeldte Plakat – De kan da give mig det omtalte Billede fra Riise.

Nu maa De ikke være ked ved at jeg ikke har holdt mig slavisk til Udstyret fra "Hans Kvast og Melusine", som Deres Bog fremtræder er den absolut i fornem og rolig Beskedenhed. –

Deres hengivne
Ernst Bojesen