Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Freiburg. 24. oktober 1912 (mellem 3.10.1912 og 31.10.1912)

længst svunden Manddommelighed

Goethestrasse 45.a.
Freiburg.
Baden.1

Kære Bojesen!

Jeg formoder, at min Bog2 må udkomme en af de nærmeste Dage, og jeg må nu bede Dem om for engangs Skyld at besørge Udsendelsen af mine Friekpl, da det vil blive altfor besværligt at sende dem hertil og tilbage igen. Den Tjeneste gør De mig nok. På Grund af, at jeg så længe ikke har udgivet nogen ny Bog, er jeg kommen i en skrækkelig Boggæld, så mine Friekpl slår vel næppe til; men det må så reguleres senere. Jeg vedlægger en Fortegnelse 2 over mine Kreditorer, og jeg anmoder om at der udenpå Bøgerne√ må blive skrevet "Fra Forfatteren".

Jeg har modtaget et Par rentrykte Ark og ser deraf, at som Skriften eller er√ også Formatet anderledes end "Hans Kvast og Melusine", hvilken Bog jeg i sin Tid udtrykkelig opgav som Forbillede.x) Det er jeg lidt ked af. Jeg bryder mig ikke så meget om, at Skrift og Format ikke passer sammen, men Bogen kommer ved sit Ydre til at virke altfor pompøst.

x) og anderledes end den Prøveside, som jeg akcepterede.

3 Jeg har gennem Andre erfaret, at De har udgivet "Nattevagt" påny som Led i "Gyld Bibl". Noget Ekpl deraf har endnu ikke nået mig, men jeg forudsætter, at den Bogen er bleven optrykt efter den reviderede Udgave, sådan som det vist også står angivet i vor Kontrakt. Så har man også skrevet til mig om et ungdommeligt Portræt af mig, som skal ledsage Bogen og efter Vedkommendes Mening "i høj Grad misrekommanderer mit Forfatterskab". Jeg henstiller i al Ærbødighed til Forlaget, at det, når jeg absolut skal kontrafejes, låner et Fotografi hos Riise, hos hvem jeg sidst sad på Forundringsstol. Jeg kan 4 da ikke længer mistænkes for at ville lapse mig med en længst svunden Manddommelighed.

Ja, så har jeg blot at sige Dem Tak for de Bøger, De har sendt mig gennem min Familje3 i Borgergade 134. Jeg har endnu ikke fået læst synderligt, da jeg har brugt min Fritid til at være ude i; men nu er Vinteren også kommen her. Sneen lægger sig længere og længere ned over Bjergene. Jeg kommer vist forresten snart hjem og vil da gøre min Fortælling-Rækkes 2d Bind færdig. Det bliver noget større i Omfang og mere broget og livligt af Indhold – fuldt af Skikkelser. – Med venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] uden dato, men påtegnet med fremmed hånd: 1912. Brevet er skrevet efter 3.10. og EBs svar er dateret 31.10.1912. Vi daterer forsøgsvis brevet til 24.10.1912. tilbage
[2] Bog: Torben og Jytte, som udkom 9.11.1912. tilbage
[3] Familje: Svigersønnen Schrøders adresse. tilbage