Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Freiburg. 3. oktober 1912

et større Hele3.10.12.
Goethestrasse 45 a.
Freiburg
Baden.

Da jeg forleden sendte Korr. til Trykkeriet, lod jeg for Nemheds Skyld den sidste Del af Manuskriptet følge med. Jeg sendte også Titlen; men siden er jeg kommen til at tænke på, at det vist ikke kan være nødvendigt at nummerere Fortællingen, at jeg altså godt kan slette det Romertal (I) på Titelbladet og Omslaget√. Når der på dette kommer til at stå: "En Fortælling-Kres. Torben og Jytte" – er det jo tilstrækkeligt antydet, at her er Tale om et Led af et større Hele. 2 Er De af samme Mening, beder jeg Dem om at gøre Tegner bekendt med Forandringen, at han ikke skal√ anbringe Nummertallet som en Del af Omslagets Dekoration.

Såsnart jeg har besørget den sidste Korrektur rejser jeg herfra og søger igen op i Bjergene for at fange Sommerens sidste Solglimt der. Hernede i Rhindalen driver allerede de tykke Vintertåger.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan