Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Freiburg. 23. september 1912

Slutningskapitlet til ny Behandling


23.9.12.
Göthestrasse 45 a.
Freiburg i B.

Kære Bojesen!

Slutningskapitlet har jeg i sidste Øjeblik taget op igen til ny Behandling; det følger derfor ikke med det Manuskript, jeg idag afsendte: det skal komme om nogle Dage.

Fru Mann1 har bedt mig om at foranledige, at hun får tilsendt Bogen arkvis efterhånden som den trykkes. Det må hun vel nok? Hendes Adresse er: Nymindegab pr. Nørre-Nebel.

Korrektur (8 Ark) sendes imorgen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Fru Mann: HPs tyske oversætter, se Mathilde Mann tilbage