Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Freiburg. 13. september 1912

sammenhørende Fortællingrække


13.9.12.
Göthestrasse 45.a
Freiburg
Baden

Kære Bojesen!

Jeg skynder mig at besvare Deres Brev, da jeg har på Fornemmelsem, at mit sidste har foranlediget en Stansning i Trykkeriets Arbejder på min Bog. Jeg har i hvert Fald ikke modtaget nogen Korr. de sidste Dage.

De tilsendte Initial-Prøver frister ganske rigtigt ikke, – så foretrækker også jeg Uncialbogstaverne. Lad i det hele alt blive, som det er! Når jeg var lidt ked af, at Skriften var bleven noget mindre end foreslået, var det ikke af Begærlighed efter et forøget Honorar; jeg frygtede kun for, at Bogen skulde 2 blive vanskelig at læse; men i den Henseende mener De jo at kunne berolige mig.

Af Bogens Titel vil Tegner ikke blive inspireret. Den bliver "Torben og Jytte". Som jeg bebudede, er den det første Led i en sammenhørende Fortællingrække, hvad jeg har tænkt mig angivet på Titelbladetx) omtrent som vist på modstående Side. Hvad siger De?

x) Eller Omslaget

Med venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan