Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 11. september 1912

Kapitlerne paa ny Side?

11/9 12

Kære Pontoppidan

Anden Manuskriptsending har jeg modtaget og sendt i Trykkeriet. –

De har Ret i at selve Typen hos Thiele virker lidt mindre end i Hans Kvast (den er iøvrigt smuk og tydelig). [2 linier ulæselige] Thiele havde Bogen ovre som Prøve og – sagde intet om at Skriften var mindre. – Hvad mener De om at vi begyndte Kapitlerne paa ny Side? [Sidste halvdel af brevets første side udvisket, men synes at handle om Thieles mening om initialer.]

2 Venlig Hilsen

Deres hengivne
Ernst Bojesen