Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Freiburg. 5. september 1912

Skriften er ikke så lidt mindre


5.9.12.
Göthestrasse 45 a.
Freiburg
Baden.

Kære Bojesen!

Jeg sender Dem idag Fortsættelsen af Manuskriptet. Slutningen skal følge om en Ugestid.

Ifald De har bestemt Dem til at sætte Vignetter foran Bogens 3 Afsnit (ti så mange bliver der, da jeg har delt det sidste i to), gør jeg opmærksom på, at der på 2d Afsnits Side 2, og 3de Afsnits Side 21 vil findes passende Motiver.

Jeg har modtaget 2 Ark Korrektur og ser først nu, at Skriften er ikke så lidt mindre end den i "Hans Kvast og Melusine", hvad jeg 2 ikke er så glad ved. I Stedet for Initialer1, der gør et festligt Indtryk, har Trykkeriet brugt Uncialbogstaver2 ved Kapitelbegyndelser, hvad der ser grumme fattigt ud. Men det er jo nu for sent at gøre Forandring.

For idag kun dette tilligemed de venligste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Initialer: kunstnerisk udsmykkede begyndelsesbogstaver, som de f. eks. kendes fra middelalderhåndskrifter. tilbage
[2] Uncialbogstaver: uforsirede begyndelsesbogstaver af samme skrifttype som brødteksten, men 2-3 gange større. tilbage