Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 19. august 1912

Vælg Papirsort

19/8 [1]2.

Kære Pontoppidan

Sat som indlagte Prøveside vil Bogen1 fylde c 20 Ark, beregnet efter at det sendte Manuskript er 1/3 af hele Værket. – Formatet er som Hans Kvast og Klummen lidt større paa hver Led, saaledes som De ønskede det. – Vil De have Forandringer bedes De endelig sige det, De skal faa det som De vil have det. Jeg har ladet Siden tage paa forskellige Papirsorter, vælg hvad De vil have og send den valgte Side tilbage, dog vil jeg tage tykkere Papir, hvis De vælger det glatte. –

Der er svar Glæde over at der kommer en Bog af Dem i Aar hos alle literært interesserede. –

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[tilføjet opad i venstre margin:]
Bliver Siden vedtaget bliver Bogen til højst 5 Kr, – en udm[ærket?] Pris. – Jeg foreslaar at trykke 2000 Expl til at begynde med, saa [ord skjult i rygsammenføjning] vi sikre paa et nyt Oplag hurtigt efter. Hvad mener De??

 
[1] Bogen: Torben og Jytte. tilbage