Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 16. august 1912

"en dansk Rilke"

16/8 12

Kære Pontoppidan!

Det er længe siden at jeg har haft en Glæde som den De beredte mig Imorges, da jeg modtog Deres Brev og Manuskriptet; – hjærtelig og – 1000 Tak!

– Jeg – og mange med mig – har været oprigtig bedrøvede over Deres lange Tavshed, der lykkeligen nu brydes og jeg personlig er glad ogsaa paa Deres Vegne, idet jeg er overbevist om, at Ingen mere end De har været trist i Hu over at De paa Grund af Sygdom og deraf følgende manglende Arbejdsevne har været savnet paa den Arena, hvor De har vundet saa mange og store Sejre. –

– Jeg sætter straks en Prøveside som De angiver og saasnart denne er accepteret, gaar Trykkeriet paa med fuld Kraft. – Huskorrektur skal blive læst som tidligere. Da Bogen fremtræder som et afsluttet Hele, tør jeg paa Forhaand 2 [de første linier skjult i rygsammenhæftningen] jeg ikke sige – før jeg har læst [Bogen?], men1 vist og sikkert er det at denne Bog af "en dansk Rilke"2 vil blive Efteraarets store Begivenhed.

De vil fra Bagge høre om Privatbankspørgsmaalet –, jeg har sagt det til ham. –

Med hjærtelig Hilsen og endnu en Gang Tak

Deres hengivne
Ernst Bojesen

Kan De ikke opgive mig et Motiv (for Tegner) til Omslaget, samtidig De sender Bogens Titel?

 
[1] linien hertil har Skjerbæk kunnet få frem ved presse sammenføjningen. Det følgende er synligt i fotokopien, men vanskeligt at læse. Er det HP der betegnes som "en dansk Rilke"? tilbage
[2] "en dansk Rilke": Hovedværket af den østrigsk-ungarske forfatter Rainer Maria Rilke, f. 1875, Die Aufzeichnunen des Malte Laurids Brigge (1910) udkom først på dansk i 1927. tilbage