Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Halls Allé 13. 22. december 1909

Det ideale Hjem til Oversætter

Halls Allé 13
22/12 09.

Kære Bojesen!

Jeg kommer skam igen til at bede Dem om at forære mig en af mine egne Bøger, dennegang "Det ideale Hjem". Det er til Brug for en Oversætter, så det behøver ikke at være et heftet Ekpl men kan godt være et "i Materie" – som det vistnok hedder med et afskyeligt Ord. Jeg er ikke vant til at være så stærkt ombejlet af Oversætterinderne, har derfor heller ikke været nødt til så ofte som i den sidste Tid at udnytte Forlagets Åbenhåndethed m. H. t. Frieksemplarer, og måske begynder De at blive ked af mit Tiggeri; men i så Fald må De endelig 2 sige det. Sådan noget kan jo både De og Nansen sige så nydeligt.

Iovermorgen damper Julegrøden. Jeg ønsker Dem en god Appetit og et lykkeligt Nytår, og siger Dem Tak for Mad og andet Godt i det gamle.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan