Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 1. december 1909

De læser mange Bøger

1/12 9

Kære Pontoppidan

Med min sædvanlige Nederdrægtighed "glemte" jeg at give Banken Deres telefoniske Anmodning om at få dobbelt Belægning 1ste Decbr; men som De nu véd, har jeg øjeblikkelig lystret, da de sendte mig den manende Skrivelse. Bé – Bé. –

Ja vel har De faaet mange Bøger, – dette er for at vise Dem klart og tydeligt, at vi stadig mangler den Topfigur paa Kransekagen, som en Bog af Dem vilde være. Det skulde da vel ikke være Grunden til at vi ingen har faaet, at De læser de mange Bøger og derved ikke faar Tid til at skrive? –

Rædselsfuld Tanke!

Deres hengivne
Ernst Bojesen