Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Halls Allé 13. 30. november 1909

næppe er jeg bleven savnet

Halls Allé 13
30/11 09

Kære Bojesen!

Jeg sender her med Tak Kvittering for de modtagne 250 Kr; men – men –

Jeg bad Dem for en halv Snes Dage siden, om jeg ikke måtte få også mine Januarpenge nu, fordi min Husleje skal betales imorgen. De gjorde dengang ingen Indvendinger, så jeg håber, det kun skyldes en Forglemmelse, at jeg ikke har fået dem.

Jeg benytter Lejligheden til at sige Tak for de mange gode Bøger, De så elskværdigt har sendt mig. Af dem, jeg hidtil har fået læst, synes Kiddes1 mig den betydeligste, endda jeg har vanskeligt ved at forlige mig med hans Skrivemåde. Men også Rung2 har 2 jo skrevet et interessant Værk. I Øjeblikket er jeg i Færd med at læse "Venezias Nat"3, – den virker besyndeligt i de moderne Omgivelser.

Jeg selv har altså holdt mig i Kulissen dennegang, har blot engang imellem vikarieret i Suflørkassen; men "næppe er jeg bleven savnet" – som der står i Visen. En skøn Dag dukker jeg dog nok op hos Dem med et Manuskript under Armen, og forhåbenlig vil da ikke også jeg virke altfor besyndeligt i de moderne Omgivelser.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Kidde: antagelig romanen Den Anden, 1909. tilbage
[2] Rung: antagelig romanen Skyggernes Tog, 1909. HP omtaler denne bog i et brev til Georg Brandes 12.7.1910. tilbage
[3] Venezias Nat: Drachmanns fortælling fra 1909. tilbage