Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Rudersdal, Holte. 28. august 1909

Oktober-Pengene nu


28/8 09.
f.T. Rudersdal
pr. Holte.

Kære Bojesen!

Vi nærmer os igen et Månedsskifte, og det er måske derfor ikke afvejen, at jeg meddeler Dem min Tilbagekomst her til Rudersdal. Desuden har jeg en Anmodning at fremsætte, der i Korthed går ud på at bede om, at jeg må få også Oktober-Pengene udbetalt nu til Septb. Mine Udgifter falder klumpvis, Huslejen og Betalingen for min Søn i Helsingør skal erlægges kvartalsvis forud, og det er netop en sådan Udpumpning der nu forestår.

Jeg håber at få dette Andragende bevilliget og sender tillidsfuldt min Tak derfor forskudsvis.

En venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan