Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Rudersdal, Holte. 29. juli 1909

veed ikke hvor jeg færdes


29/7 09.
Rudersdal
pr. Holte.

Kære Bojesen!

Jeg beder om, at Alimentationsbidraget for Avgust må blive mig sendt til ovenstående Adresse, og desuden om, at det må sendes mig så tidligt, at jeg kan have det her på Lørdag. Det er ikke, fordi jeg er i Nød og sidder og sutter på Fingrene for at stille Sulten. Ak nej, jeg vælter mig i Smør og Flæsk og Fedt og Flomme. Men på Lørdag rejser jeg herfra, og jeg veed ikke med Sikkerhed, hvor jeg skal færdes i de næstfølgende Uger; det afhænger nemlig af Vejret, og De vil indrømme mig, at det er uberegneligt i denne Tid. Hvad for en Masse Vand! Jeg har et Par Gange tænkt på at svømme over til Dem1 for at takke for sidst; men jeg opgav Forsøget som for voveligt.

Venligst Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] over til Dem: Bojesen boede i Holte om sommeren. tilbage