Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Halls Allé 13. 1. januar 1910

min Søn stakkels Fyr

Halls Allé 13
1 Jan 1910.

Kære Bojesen!

Skjoldborg sender mig medfølgende. Men er det en Veksel? De af sådan Slags, jeg selv har udstedt, har haft et højtideligere Udseende; men det betyder måske ikke noget. Jeg har nu skrevet bag på den og derved altså forpligtet mig til at indløse den, i Fald Skjoldborg ikke gør det til fastsat Tid, hvad han dog har lovet at gøre. – Pengene sendes ham vel gennem den Bank, der tager Papiret gyldigt. Hans Adresse er Dynæs pr. Laven St. Jeg har skrevet til ham, at Vekslen bliver anbragt ved Deres velvillige Bistand, og det vil han sikkert være Dem taknemlig for.

Godt Nytår, kære Bojesen, for Dem og 2 Deres, ikke mindst for den syge Doktor. Med min egen Søn går det fremad, men der vil gå lang Tid, inden han får sine Kræfter igen, stakkels Fyr.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan