Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 22. april 1908

Kontrakt udkast

Hillerød.
22d April 1908

Kære Bojesen!

Hermed følger en Slags Udkast til en Kontrakt. Det er, hvad Betalingen angår, i nøje Overensstemmelse med vor mundtlige Aftale; men jeg har tilføjet nogle Bestemmelser om eventuelle Dramatiseringer, som Forlaget forhåbenlig vil billige. Det hele skal vel sættes op i en mere juridisk Form; men det er jeg ikke Mand for, så det overlader jeg til Dem.

De ser mig meget snart. 2 Jeg har lovet min Søn hans Penge inden Maj. Han åbner nok sin Forretning en af Dagene, og jeg har jo – ikke sandt? – Deres Løfte om i hvert Fald at få den hertil fornødne Sum hos Dem.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

3 [Kontraktudkastet:]

For den Sum Halvtresindstyve Tusind Kroner + det Forskud, jeg i dette Øjeblik skylder Gyldendalske Boghdl. Nordisk Forlag i København, overdrager jeg herved dette Forlag den fremtidige og vedvarende Udgivelsesret til følgende Bøger:

Fra Hytterne (Med de Tilføjelser, hentede fra "Landsbybilleder", der findes i Samlingens 2d Udgave 1905)
Skyer (Gyldendals Bibliotek. 1907)
Krøniker (Med de Tilføjelser, men også med de Udeladelser, hvormed Samlingen findes i 4 Folkeudgaven af mine "Fortællinger")
"Det forjættede Land" (Muld – Det forjættede Land – Dommens Dag) Se 4d Udgave.
"Lykke-Per" 3die Udgave
De vilde Fugle.
Isbjørnen
Minder (Den illustrerede Udgave Folkeudgaven af "Fortællinger")
Den gamle Adam (2d Oplag)
Nattevagt (Miniaturudgaven)
Lille Rødhætte
Det ideale Hjem
Borgmester Hoeck og Hustru

5 Udgivelsesretten til "Mimoser" og "Spøgelser" (som jeg ikke ønsker genoptrykte) forpligtes jeg og mine Arvinger til heller ikke at overdrage nogen anden.
Den F samme Forpligtelse gælder m. H. t. de Par Småfortællinger, der er udeladte og i de senere Udgaver af Samlingerne "Landsbybilleder" og "Krøniker".

Indtægten af eventuelle Opførelser af "De vilde Fugle" eller af offenlige Oplæsninger af dette Skuespil eller andre af de ovennævnte Arbejder er Forlaget uvedkommende. Dette kan heller ikke modsætte sig Opførelsen af Dramatiseringer 6 af disse Arbejder, men vel sådanne Dramatiseringers Udgivelse på andre Forlag.

Nye Optryk skal bestandig foretages efter de (i Fortegnelsen nævnte) gennemsete Udgaver.

Betalingen erlægges i Rater. Ved Kontraktens Underskrift 5000 Kr. Siden 5000 Kr. hver 1ste Januar. [Januar rettet til April med fremmed håndskrift]