Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 24. april 1908

Grundlag for Kontrakt

24/4 08

Kære Pontoppidan

Tak for Deres Brev og Kontraktudkastet; dette lader jeg ligge til Nansen kommer hjem, saa kan vi alle tre nærmere drøfte Enkelthederne. I det Store og Hele er Deres Udkast brugeligt som Grundlag for den endelige Kontrakt, kun paa et Punkt ere vi ikke enige, og det er om de Forskud De har faaet skal [ulæselig passage] i vort Tilbud er disse c. 2000 Kr ganske naturlig indregnede som en a Conto. Naa det blive vi vel nok enige om paa en eller anden skikkelig Maade.

– Hvad Pengene til Deres Søn angaar, da staae vi begge til Tjeneste naarsomhelst.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 518