Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. maj 1908

Udkast ligger hos Nansen

18/5 08

Kære Pontoppidan

Udkastet til Kontrakten har længst været færdig, men jeg har ladet det ligge til Nansen kom hjem og fik den at se. – Som De vil se er det i nøje Overensstemmelse med Deres eget Udkast. –

Kig De nu paa selv[?]

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Ernst Bojesen