Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 22. maj 1908

mine "Små Romaner"

Hillerød 22d Maj 1908.

Kære Bojesen!

Jeg tilbagesender her Kontrakten i underskreven Stand. Jeg gør det i det Håb, at Forlaget vil bevare noget af min egen faderlige Følelse for min Produktion, og navnlig, at det engang – og helst inden altfor mange År – i Forening med Schubothes Forlag eller med dettes Billigelse vil foranstalte en samlet, kronologisk ordnet Udgave af mine "Små Romaner".

Forøvrigt håber jeg, at Forlaget ikke vil komme til at fortryde Købet, og at Salgssummen også√ i mine Hænder vil vorde frugtbar og formere sig.

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan