Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 7. januar 1908

en Plan i Hovedet

Frederiksborg
7d Jan. 1908.

Kære Bojesen!

Det var min Hensigt at tage ind til Dem idag; men Stormen i Nat ødelagde totalt min Søvn, så jeg måtte blive hjemme. Nu kan jeg ikke komme til Byen før om en Ugestid eller to. Til den Tid er måske "Lykke-Per" færdigtrykt, og det er jo en Aftale, at jeg da kan hæve en mindre Del af Honoraret. Imidlertid er Ulykken den, at jeg skal bruge Penge allerede nu til de mange kære Nytårsregninger, som her i Provinsen ofte presenteres ved Døren i kvitteret Stand. Jeg vil derfor spørge Dem, om jeg ikke forlods kan få tilsendt 300 Kr. Jeg vilde være Dem meget forbunden, 2 om jeg kunde have denne Summa her allerede på Torsdag.

Hvad Fremtiden angår, så har jeg en Plan i Hovedet, som jeg ved Lejlighed skal tillade mig at fremsætte for Dem. Jeg har jo nu nået den Alder, da jeg – fra et Boghandlersynspunkt betragtet – helst måtte krepere. (Det har De i hvert Fald engang venligst belært mig om.) Da jeg nu imidlertid ikke straks kan imødekomme Dem på dette Punkt, så må jeg jo se at affinde mig med Dem på anden Måde, – og herom er det altså, at jeg gerne engang vil udtale mig for Dem uden for megen Alvor og dog ikke helt for Spøg.

Tak for Deres Linjer forleden1. Og de venligste Hilsner herfra.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] forleden: brevet kendes ikke. tilbage