Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 29. maj 1907

det Lys, vi så meget trænger til

Frederiksborg.
29d Maj 1907.1

Kære Bojesen!

Jeg hører, at "Danmarks Riges Historie" forlængst er afsluttet. Jeg er derved sat i den pinlige Forlegenhed at måtte indberette, at jeg ikke har modtaget de sidste (de neergårdske) Hefter af 6te Bind2. Jeg antager, at der foreligger en Forglemmelse; men jeg er selvfølgelig villig til at betale Hefterne, i Fald de kan fåes særskilt.

Forleden fik jeg tilsendt 5te Hefte af "Lykke-Pers" nye Udgave. Jeg slutter deraf, at Oplagets Størrelse nu er fastsat, og jeg er lidt nysgerrig efter at erfare Tallet. Af dets Størrelse afhænger det nemlig, hvad jeg i denne Sommer kan tillade mig af Livets små Behageligheder, hvormegen Champagne jeg kan drikke, 2 hvormange Østers jeg skal svælge i, hvormange Piger jeg tør forføre. Verden er jo ikke som den burde være, og alt sådant koster Penge.

Jeg læste forleden i "Verdenskulturen"3 en Afhandling af Professor Drachmann: "Christendommens Oprindelse", – et Mesterstykke, der burde gøres lettere tilgængeligt for Folk4. Har De ikke tænkt på at udgive det i Særtryk og sprede det ud over Landet som en Stråle af det Lys, vi så meget trænger til? – Kan De huske, jeg for nogle År siden anbefalede Dem at indføre Ruskin5 herhjemme ved Oversættelser af hans små populære Bøger; Forsøget er lykkedes i Sverrig, og Manden er dog værd at stifte Bekendtskab med, efter hvad man siger.

Med venlig Hilsen og alle gode Ønsker, især for

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] [Øverst til venstre:] 30/5 [forlagets notat?] tilbage
[2] Danmarks Riges Historie: udkom på Det Nordiske Forlag i årene 1898-1907. Neergaards del af VI. bind udkom i 36 hefter hvoraf det sidste udkom ???. tilbage
[3] Verdenskulturen: et værk redigeret af Aage Friis, der fra 1905 udkom i omvendt rækkefølge: Første bind omhandler "Orientens Oldtidskultur" og udkom "fra August 1907 til Marts 1908". Andet bind omhandler "Europas Oldtidskultur" og udkom i hefter fra september 1905 til september 1906. Heri står Drachmanns afhandling s. 423-492. tilbage
[4] Anders Bjørn Drachmann (1860-1935) var klassisk filolog og broder til Holger Drachmann. Han udgav i 1919 som selvstændig bog Christendommens Oprindelse. Det er endnu ikke undersøgt om de to tekster er identiske. tilbage
[5] Ruskin:John Ruskin (1810-1900) engelsk kunsthistoriker og maler. Johan Rohde er utvivlsomt forbindelsesleddet til HPs forslag som der ikke kom noget ud af. tilbage