Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 15. januar 1907

Reiffenstein-Hansen

Hillerød.
15d Jan 1907.

Kære Bojesen!

Jo, nu er alt vel! Og så kan De for min Skyld begynde nårsomhelst. Jeg er jo bleven fritaget for at få med Korrekturerne at bestille; men jeg vil håbe, de alligevel vil blive samvittighedsfuldt besørgede.

Og nu har jeg en lille Bøn til Dem. Dersom der eksisterer flere Ekpl af "Mimoser", hvad der vistnok gør, vilde jeg meget gerne have ét. Jeg skal dog ikke selv bruge det, men en Journalist, Hr. Reiffenstein-Hansen, Vesterbrogade 79, har ønsket at få denne Bog som Vederlag for nogle Fotografier, han har sendt mig. Vil De gøre mig den Tjeneste at lade en af Deres mange tjenende Hænder slå en Konvolut om et Ekpl og sende det direkte til Manden.

På Forhånd Tak!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

[Tilføjet i marginen ud for adressen Vesterbrogade 79:] sendt