Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 11. juli 1907

lider af Pengekneb

Frederiksborg
11 Juli 1907.

Kære Bojesen!

De har givet mig Lov til at hæve Penge hos Dem, når det kniber, og jeg arme Mand lider nu igen af Pengekneb. Kan jeg få 500 Kr hos Forlaget? Jeg har jo rigtignok ikke noget til gode hos det, men jeg skal ikke glemme min Skyld, heller ikke de 5%.

Jeg håber, De og Deres lever vel trods al det våde Vejr. Havde Vejret været bedre, var jeg kommen ned til Dem i Holte en Aftenstund for at se Dem fiske en Gede1 med et af disse raske Snuptag, som er Deres med Rette højt beundrede Specialitet også som Forretningsmand, når det gælder os stakkels Aborrer. Men nu står min Hu til Rørvig, hvor jeg f.T. har min Familje.

Med venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Gede: ældre stavemåde for gedde. Se ODS. tilbage