Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 21. december 1905

Penge omgående

Frederiksborg.
21d Decb 1905.

Kære Bojesen!

Tidligere end ventet bliver jeg nødsaget til at bede Dem om nogle Penge, og jeg kommer endda til at anmode Dem om at sende dem omgående, da jeg rejser herfra Lørdag for som sædvanlig at tilbringe Julen på Landet.

Må jeg malke Dem for 300 Kr (er tre Hundrede) Kr?

Tak for Deres venlige Brev og endnu engang: En god Jul for Dem og Deres. –

Deres hengivne
H. Pontoppidan

vend om!

2 P. S.
Da jeg er bange for ikke at få mine indb. Ekpl betids, ifald de sendes med Posten, beder jeg om at få dem tilstillet gennem Kommissiær1 Thomsen, Hotel Tre Hjorter2.

 
[1] Kommissiær: læs: Kommissær el. Kommissionær tilbage
[2] Tre Hjorter: hotel i Vestergade 12 i København. tilbage