Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. december 1905

altid en Glæde at udgive Dem

18/12. 5.

Kære Henrik Pontoppidan

Gerne sender jeg Dem Deres Friexpl. af 2det Oplag1, jeg sender 5 indbundne. – Ogsaa jeg er svært glad over Selma Lagerløffs Fortællinger med den spillende Fantasi. Jeg synes at Efteraaret har bragt nogle virkelig gode Bøger, langt flere end forrige Aar og mellem disse er jeg ikke mindst glad over Deres Borgmester H.; min Hustru er vildt begejstret for den og vil i lange Baner have den anvendt som Julegave. Om Banen er saa lang at jeg opkøber hele 2det Oplag véd jeg ikke; men da jo ogsaa Andre ere glade i Bogen, betragter jeg det ikke umuligt at der graves flere Oplags Asparges op fra den Rodplante. – Ja selvfølgelig kan De faa Penge i Januar – naar saa da Henrik Pontoppidan nævner Ordet Penge, før en Strøm af Guld flød ud fra Forlagets velfyldte Kasse ned i den navnkundige Forfatters Lomme? – Ja, saa glæder jeg mig da til Januar naar 2 De kommer til Torvs med nye Planer – jeg bliver aldrig "mellemfornøjet" naar De melder Nyt; – det er altid en stor Glæde at udgive en Bog af Dem. –

Ja Julen bliver trist for os i Hjemmet; men den gaar vel at vi får tro paa fuld Helbredelse af begge Børnene. –

Hils nu Deres Hustru

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 649/769

 
[1] Oplag: Andet oplag af Borgmester Hoeck og Hustru udkom 18.12.1905. tilbage