Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 15. januar 1906 (mellem 26-12-1905 og 15-1-1906)

Anmeldelser af Lykke-Per

Hillerød. [tilføjet med fremmed hånd:] 19061

Kære Bojesen!

Jeg er bleven greben af Lyst til at få at vide, hvad der rundt om i Aviserne er bleven skreven – eller vil blive skreven – om "Lykke-Per" i den nye Udgave2. Jeg tror at vide, at de fleste Anmeldelser sendes til Forlaget og opbevares der, – dersom De nu vil låne mig dem til Gennemlæsning, skal jeg love prompte at sende dem tilbage. 2 Jeg har læst Kritiken i "Politiken", – andre kender jeg ikke.

Tilgiv mig, at jeg gør Dem denne Ulejlighed.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] EB svarede på dette brev 16.1.1906. Derfor kan brevet dateres til kort før 16.1.1906. tilbage
[2] nye Udgave: 2. udgave udkom 19.12.1905 og blev anmeldt i Politikens kronik 26.12.1905 af Vilh. Andersen. tilbage