Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 15. december 1904

Hip som Hap

Frederiksborg.
15 Decb.1904.

Kære Bojesen!

Nej, gå dog for Guds Skyld ikke hen og kassér, hvad der er trykt! Selv det 1/4 Ark beder jeg for! Bind eller Del – det er jo i Grunden Hip som Hap.

De 400 Kr har jeg modtaget med Tak. Kvittering afsendte jeg i Formiddags. Måtte De nu bare få nogle af de mange udlagte Penge ind igen med gode Renter!

Tak for Julehilsen! Vi ønsker også Dem og Deres en Række fornøjelige Festdage.

Deres hengivne
H. Pontoppidan