Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 13. december 1904

Lykke-Per sluttet

Frederiksborg
13d Decb 1904.

Kære Bojesen!

Jeg er dybt rørt over den smukke Hilsen, jeg idag har modtaget fra Dem, men også meget skamfuld. Jeg har sandelig ikke fortjent at blive beblomstret. Under vort tiårige Samarbejde har jeg kun været Dem til ringe Glæde, og jeg vil altid være Dem Tak skyldig for, hvad De i dette – for mig mangen Gang vanskelige – Tidsrum har været for mig og mine.

Jeg fortryder da også det misfornøjede Brev, jeg i et Øjebliks slet Lune sendte Dem forleden, og jeg beder 2 Dem om at betragte det som uskrevet.

Mine Frieksemplarer bliver jo besørget udsendt fra Forlaget som sædvanlig. Skulde der kunne opdrives et indbundet Ekpl inden Julen, vilde jeg gerne have et sådant tilsendt for at sende det til gamle Fru Philipsen, som engang, da Talen faldt på Døden, erklærede, at hun for sit Vedkommende i hvert Fald vilde opleve at se Lykke-Per sluttet.

Endnu engang Tak for alt.

Deres hengivne
H. Pontoppidan