Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 2. marts 1905

Oplag på 4.000

2/3 5.

Kære Henrik Pontoppidan.

Goddag! – da jeg har tænkt mig at De er umaadelig nysgerrig – selvfølgelig behersket for at faa lidt at vide om hvorledes den nye Udgave af Lykkeper modtages af Deres Menighed, da kan jeg formelde at jeg tænker at vi har et Subskribenttal paa omkring 2000 Sjæle og at vi da som Følge heraf lader trykke saamange at andre 2000 Sjæle i de kommende Tider kan erhverve sig Værket. –

Men forresten er det ikke det der hovedsagentlig gør at jeg Idag banker paa Deres Dør, nej det jeg væsentligsten har paa Hjerte er Spørgsmaalet om Deres Hjernearbejde i Aar ikke former sig saaledes, at der fremstaar en lille Bog paa c 8 Ark til Brug i "Nordisk Bibliotek". – Trods det at det modbydelige Mammon slet ingen Tillokkelse har for Dem, saa vil jeg dog minde om at vi for begge smaa Bøger betaler et 2 [ulæselige linier] Gang for Alle for Skandinavisk Ret [...] dog at Forfatteren bevarer Retten til Optagelse i samlede Udgaver. – Vi have talt om det før og forrige Aar løftede De1 Fligen for et Haab om at De havde Lyst. Følg nu Lysten og glæd derved

Særdeles meget
Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 0/250

 
[1] : rettet <"de" egenmægtigt og uden kontrol af FB 3.1.17. tilbage