Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 7. december 1904

nye Udgave af "Lykke-Per"


7d Decb 1904.
Fredriksborg.1

Jeg beder Dem være så god med et Par Ord at meddele mig, hvornår De kan genoptage Arbejdet med den nye Udgave af "Lykke-Per".

Jeg erindrer ikke, om jeg har anmodet Dem om at forandre Ordet Del på Smudstitelbladet og på Pag. 5 til Bind. Altså Første Bind.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til "Fr. Bagges Bogtrykkeri / Gotersgade 16 / København / K". tilbage