Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 24. november 1904

andre uberegnelige Uheld

Frederiksborg.
24d Novb 1904.

Kære Bojesen!

Jeg har været upasselig en Ugestid; men nu er jeg igen ved Skrivebordet, og imorgen afsender jeg til Trykkeriet Slutningen af det sidste Kapitel. Så mangler der blot en lille Efterskrift og den sædvanlige "Forhistorie". Det skal altsammen være i Trykkeriet på Mandag. Heftet bliver på 16 Ark.

Så har jeg kun tilbage, kære Bojesen, at bringe Dem min bedste Tak for den Tålmodighed, hvormed De i en Række År har ventet på dette Arbejdes Afslutning. De veed, under hvor vanskelige Forhold det er blevet til, hvor ofte Sygdom og andre uberegnelige Uheld har 2 sinket dets Udførelse. Måtte der endda nu være nået et Resultat, der forsoner lidt med Ventetiden. Men det tror jeg forresten nok.

Deres hengivne
H. Pontoppidan