Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 6. november 1904

Henrik Ibsens Breve

Frederiksborg
6/11 1904.

Kære Bojesen!

Det er jo mit Ønske og min Begæring, at Tidsafstanden mellem det sidste Heftes Udgivelse og Påbegyndelsen af Subskriptionsudgaven ikke bliver for stor; derfor har jeg ikke hastet med at sende Fortsættelsen af Manuskriptet. Thiele har jo også foreløbig, hvad han behøver, og jeg skal iovermorgen sende ham mere. Omkring d. 18d skal Slutningsarkene være ham ihænde. Der bliver ialt c 15. – Dersom Omslaget er trykt, kan Bogen vel så komme ud omkring d. 1st Decb.

M.H.t. til Subskriptionsudgaven så husker De jo nok, at jeg gerne vil have den trykt på uglittet Papir, dersom dette da ikke vil forhøje Bogens Pris.

Så skylder jeg Dem Tak for mange gode Bøger. Den sidst modtagne – Henrik Ibsens Breve – er jeg jo særlig glad for. Derfor dobbelt Tak for den!

Tillykke med Deres Datters Helbredelse! Jeg bebrejder mig, at jeg ikke, som det var min Hensigt, nåede ned til Holte, mens De endnu opholdt Dem der. Og nu har De en Søn på Atlanterhavet! Det har vist været svært for Dem, men da især for Deres Frue, at sende ham afsted. Jeg ønsker ham Lykke på Rejsen og en god Hjemkomst.

Deres hengivne
H. Pontoppidan