Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 23. september 1904

Bedømmelsen af det hele Værk

23d Septb 1904. Hillerød.

Kære Bojesen!

Tak for Deres venlige Brev; det glæder os at høre, at det stadig går fremad med Deres Datter. Det havde været min Hensigt at kigge ned til Dem en Aften i disse Dage, da Månen skinner, men endnu er der stadig kommen Forhindringer.

Jeg sender altså her de to første Kapitler; det tredje skal følge med det allersnareste, d.v.s., når jeg har fået vor Flytning vel overstået; den skal foregå i den kommende Uge. Før De har fået også dette Kapitel i Hænde, er det vel ikke værd at begynde Sætningen; men Omslaget må vel helst sættes i Arbejde straks, at vi ikke skal komme til at 2 vente på det.

Mange Tak for Tilbudet om Penge. Jeg skulde gerne bruge hele 500 Kr. Kan jeg få så mange? Jeg håber jo, at den forestående Subskriptionsudgave skal indbringe en god Sum. Jeg hører fra så mange Sider, at Bogen interesserer, og dette sidste Hefte vil sikkert ikke forringe denne Interesse. Men jeg beder Dem om at begynde Subskriptionen så snart som muligt efter Slutningsheftets Udgivelse, at der kan gives Folk, der vil repetere Bogen, Lejlighed til at læse den i den nye Udgave. Jeg har gjort et stort Arbejde med denne, hvad der gerne skulde komme Bedømmelsen af det hele Værk tilgode.

Endelig en Tak for tilsendte Bøger. Det er meget venligt af 3 Dem at betænke os med lidt Vinterlæsning, og jeg kan dårligt overkomme selv at købe Bøger.

En hjertelig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan