Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 21. september 1904

Oplag for en Subskription

21/9. 4.

Kære Henrik Pontoppidan

Først og Fremmest skal De, eller maaske hellere sagt Deres Hustru have en oprigtig Tak, fordi hun tog ned og saa til Thyra, det glædede min Hustru og mig [...]ligt. Thyra ligger fremdeles og endnu har hun mindst et Par Uger Sygeleje tilbage, inden hun kan begynde paa Rekonvalescensen. Der er ingen Fare, men det er jo rn kedelig Sygdom, der [...] kræver Forsigtighed. –

Og saa til "Lykkeper". Standsningen i Trykningen er Forlagets Skyld og foraarsaget ved Deres Samtale med Nansen og Tanken om at udgive den nye Udgave heftevis. Det er nemlig umuligt at angive Oplag for en Subskription, før der er udgivet [...] 3 Hefter. Bagge [ulæselig passage]. Nu synes det jo at dages med Afslutningen – [...] Nogle Ark kan jeg lade Bagge trykke, nemlig til 1ste og 2det Hefte af den ny Udgave – saa kan vi gaa videre med nogle flere Ark, – det skal jeg gøre. –

Penge, ja selvfølgelig, [ulæselig passage]

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 813/