Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 20. september 1904

den nye Udgave ud til Jul

20d Septb.1904. Hillerød.

Kære Bojesen!

Jeg må antage, at det er efter Ordre fra Forlaget, at Arbejdet med den nye Udgave af "Lykke-Per" er bleven indstillet. Det er nu akkurat fire Uger, siden jeg fik den sidste Korr., vi var da nået til 11te Ark, og uden Varsel stoppede så Maskineriet. Jeg har ventet på at få en Meddelelse om Grunden dertil, og en sådan kunde jeg vel endelig også nok gøre Krav på; men jeg har intet hørt fra Trykkeriet. Nu ønsker jeg gerne at få dets Tilkendegivelse af, at det rigtig har modtaget en Pakke Manuskript, jeg 2 sendte det fra Trelde (indtil 9d Kap. incl.) Nu kan der jo ikke være Tale om at få den nye Udgave ud til Jul; til nogen forceret Sysselsættelse dermed har jeg nemlig ikke Lejlighed nu.

De to første Kapitler af sidste Hefte ligger fuldt færdige til Afsendelse (c. 7 Ark) 3de Kapitel vil være færdig 15d Oktb. 4de (og sidste) d. 1st Novb eller deromkring. Heftet bliver på c 250 Sider.

Venlige Hilsner, og stadig god Fremgang med Deres lille Pige.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Mon jeg skulde kunne få nogle Penge hos Dem, når jeg nu sender mit Manuskript? Jeg har tænkt mig, at vi kunde begynde at udsende den nye Udgave i Subskription umiddelbart efter Jul. Men 3 måske har De andre Planer dermed.