Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 26. september 1904

Selvmord op mod Jul

26/9

Kære Pontoppidan

Jeg haaber at Pengene allerede har naaet Deres Portemonnæ, Ordren til Afsendelse blev givet straks. – Manuskriptet har jeg givet Thiele og Tegner har jeg rykket for Tegningen. Han siger at han mangler Titlen, hvis De tidligere har givet denne, maa De ikke slaa mig ihjel, fordi jeg beder om den igen. – Nu lader jeg Bagge trykke væk paa 1ste Hæfte af den nye Udgave, saa kan det komme naarsomhelst det skal være, altsaa straks naar den store Udgave er afsluttet1, – dog maa dette ikke være for nær op mod Julen, idet det saa vilde være at begaa Selvmord for den nye Udgave (Selvmord ved Drukning i Julestrømmen).

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 0/

 
[1] afsluttet: det skete først 13. december. tilbage