Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Trelde, Fredericia. 2. juli 1904

nye "Lykke-Per" inden Jul

d. 2d Juli 1904. Trelde
pr. Fredericia

Kære Bojesen!

Vil De betro mig, hvorfor jeg endnu ingen Korrektur har fået? Skal den nye, fuldstændige Udgave af "Lykke-Per" foreligge inden Jul, er det jo på høje Tid at begynde.

Manuskriptet til det sidste Hefte skal inden altfor længe være hos Dem. Jeg er nogenlunde færdig med Koncepten og skal så begynde på Renskriften. Hvad Omslagstegningen angår, da foreslår jeg følgende: Over en blank Havflade med enkelte, store Dønningslinjer går ses√ Solen i Nedgang. Dens halve Part er allerede sunket under en skyløs Horisont. Spredte, lysrandede Skyer tæt over den.

2 Til den nye Udgave har jeg ikke kunnet finde noget passende Omslagsmotiv. Bogens Idé lader sig ikke således udtrykke i ét Billede, og at nøjes med noget kun√ tilnærmelsesvis rigtigt vilde kunne vildlede. Jeg tror det da bedst enten helt at udelade Dekoration eller at give Kunstneren frie Hænder. –

Og så er der igen en Anmodning om Penge. Jeg skulde gerne bruge 400 Kr. Vil De betro mig dem? – Jeg bor for Tiden i Trelde (pr. Fredericia) og bliver her rimeligvis, indtil jeg har min Bog færdig. Familjen er med mig, og vi sender alle en venlig Hilsen til Dem og Fruen på Højbo.

Deres hengivne
H. Pontoppidan