Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 23. maj 1904

Smaa Romaner

23d Maj 1904. Hillerød.

Kære Bojesen!

No 1 ser jo bedst ud, og når De tror, der kan blive Råd til så stor en Skrift, vil jeg holde på den, omend jeg nok synes, at Linjen kunde være en lille Smule bredere. Og så burde Titel og Side- og Bogangivelsen vistnok anbringes som på Prøve No 2.

Hvad de nye Udgaver af "Krøniker" og "Små Romaner" angår, beder jeg Dem overveje, om det ikke vilde være bedst at vente med dem, indtil "Lykke-Per" foreligger fuldt færdig i begge Udgaver. Det vilde, synes mig, være lidt umotiveret at bringe dem allerede nu ɔ: samtidig 2 med den store Romans Afslutning. For "Krønikers" Vedkommende gjorde det måske mindre til Sagen, men når jeg får Romanen fra Hånden, kunde jeg måske få Tid til at tilføje endnu et Par nye Småting i Samlingen, hvad der jo så forhåbentlig vilde forøge dens Værd.

Når De tænker på at begynde Rækken af de "Små Romaner" med "Mimoser" og "Den gamle Adam", så bifalder jeg ganske Valget hvad den sidste angår. "Mimoser" derimod synes mig slet ikke at fortjene en sådan Hædersbevisning. Jeg vilde i Stedet for den foreslå "Livets Kilde", der jo aldrig har været trykt i Bogform, og som, når den får sin (overhovedet aldrig offenliggjorte) Slutning med, vil kunne blive en Bog på en halv Snes Ark. Men hvorledes vi nu end får dette ordnet, så er jeg Dem taknemlig 3 for den Interesse, De viser disse gamle Sager og søger at holde dem ilive.

En venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan

De må endelig ikke glemme, at jeg skal have 1 Ekpl af "Lykke-Per" 3d og 4de Hefte til Gennemsyn, inden der kan trykkes efter dem.